Реконструкция , модернизация и благоустрояване на спортен комплекс "Изгрев" в парк "Изгрев" - УПИ II , кв. 19 , к-с "Изгрев" - гр. Бургас

  • Бюджет: 54 701.64 €
  • Начална дата: 06-10-2009
  • Крайна дата: 25-11-2009
 
 

Описание на проекта :
Финансиране : ОБЩИНА БУРГАС

Реконструкция , модернизация и благоустрояване на спортен комплекс "Изгрев" в парк "Изгрев" - УПИ II , кв. 19 , к-с "Изгрев" - гр. Бургас
  • асфалтови работи
 
  Виж всички проекти в категорията