Фирмата разполага със следните производствени възможности:
  • Асфалтова база за производство на асфалтови смеси. 
  • Горивно стопанство. 
  • Автоработилница за ремонт на автомобилния парк и пътностроителни машини. 
  • Пътностроителна техника - асфалтополагачи, валяци, фрези, къртачи, фугорези, трамбовки и др. 
  • Покрита складова площ – 120 кв.м. 
  • Открита складова площ – 200 кв.м. 
  • Заваръчно отделение. 
  • Лаборатория “Трейс Бургас” ЕАД.