Човешкият ресурс е основният капитал на „Трейс Бургас” ЕАД. Във фирмата работят утвърдени специалисти с инженерно-техническо образование и около 80 души постоянно назначени квалифицирани работници: оператори на машини, ел. специалисти, строителни техници  и строителни работници.

Фирмата насърчава екипния подход и професионализма в работата на всички нива и  осигурява възможности за всички свои работници и служители да повишават професионалната си квалификация и образованието си.