Изграждане на светофарна уредба на кръстовище "Сан Стефано" и "Александровска" в гр. Бургас

  • Бюджет: 30 266.15 €
  • Начална дата: 30-11-2006
  • Крайна дата: 15-12-2006
  • Възложител: Община Бургас
 
 

Описание на проекта :
Финансиране : Община Бургас

Изграждане на светофарна уредба на кръстовище "Сан Стефано" и "Александровска" в гр. Бургас
  • изграждане на сжетофарни стълбове и монтаж на светофарни секции
 
  Виж всички проекти в категорията