Пътна връзка за обслужване на Комплекс от жилищни сгради за сезонно ползване-"Марина-Кейп" с. Ахелой.

  • Бюджет: 127 912.42 €
  • Начална дата: 30-03-2007
  • Крайна дата: 30-03-2007
 
 

Описание на проекта :
Финансиране : частен инвеститор

Пътна връзка за обслужване на Комплекс от жилищни сгради за сезонно ползване-"Марина-Кейп" с. Ахелой.
  • земни работи
  • пътни работи
  • асфалтови работи
 
  Виж всички проекти в категорията