Изграждане ул. "Роден край" между ул. "Ален мак" и ул. "Тополица" , ото.т. 619 по плана на к-с "Меден Рудник" , гр. Бургас

  • Бюджет: 44 484.28 €
  • Начална дата: 26-07-2007
  • Крайна дата: 27-10-2007
  • Възложител: ОБЩИНА БУРГАС
 
 

Описание на проекта :
Финансиране : ОБЩИНА БУРГАС

Изграждане ул. "Роден край" между ул. "Ален мак" и ул. "Тополица" , ото.т. 619 по плана на к-с "Меден Рудник" , гр. Бургас"
  • земни работи
  • пътни работи
  • асфалтови работи
 
  Виж всички проекти в категорията