Строителство на ул, "Ален мак" к-с. "Меден Рудник" ,гр. Бургас

  • Бюджет: 118 761.63 €
  • Начална дата: 28-12-2005
  • Крайна дата: 30-10-2006
  • Възложител: Община Бургас
 
 

Описание на проекта :
Финансиране : Община Бургас

Строителство на обект:"Улица "Ален мак" от осова точка 172-572-565-564-755 до осова точка 755 "а" по плана на зона "Г", к-с. Меден Рудник по одобрен технически и работен инвестиционен проект"
  • земни работи
  • пътни работи
  • асфалтови работи
  • въздушна мрежа
  • ул. осветление
 
  Виж всички проекти в категорията