Мариана Катерова, член на СД

Мариана Катерова е завършила Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов, степен магистър, специалност „Икономика и управление на индустрията” и специалност „Счетоводство и контрол”. От 1998г. работи като счетоводител последователно в „ПИКО” ООД и „ПСК Трейс” АД.

В структурата на „Трейс Груп Холд” АД е от 2003 г. В продължение на една година е Главен счетоводител в УСМ АД – до м. декември 2004 г. От м. декември 2004 г. до 2009 г. работи в „Пи Ес Ай” АД последователно като главен счетоводител и финансов директор. От м. януари до сега е Ръководител контрол и анализ в „Трейс Груп Холд” АД. От 09.12.2011 г. е член на Съвета на директорите на ПСФ „Мостинженеринг” АД.