инж. Йовко Жилко, председател на СД

Инж. Йовко Жилков е Главен инженер на "Трейс Груп Холд" АД. Той започва работа в холдинга през 2005 г. като управител на "ТРЕЙС СОФИЯ" ЕООД, след което е избран и за член на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд” АД. Ръковдител е на  десетки ключови инфраструктурни обекти в столицата по строителството на естакади, надлези, подлези и метроучастъци. Завършил е с отличие Висшия институт по архитектура и строителство в София, специалност „Транспортно строителство", със степен магистър.