Инж. Петър Илие, изпълнителен директор и член на СД

Инж. Петър Илиев е изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на “Трейс Бургас” ЕАД.

Започва работа в холдинга през 2003 г. От 2005 г. е управител на дружеството, а от 2009 г. е изпълнителен директор и Член на Съвета на директорите на “Трейс Бургас” ЕАД.
 
Завършил е Университета по архитектура, строителство и геодезия, специалност „промишлено и гражданско строителство”.