• 01.06.2010 г. „Трейс Бургас” ЕАД пусна с експлотация нова инсталациия за производство на асфелтови смеси, произведена от водещата в сектора италианска фирма SIM. Съоръжението покрива всички европейски изисквания в областта на екологията.
   
 • 30.06.2009 г. до 03.07.2009 г. – “Трейс Бургас” ЕАД със заповед № 664/25.06.2009 г. на Българска служба за акредитация получи оценка на място за първоначална акредитация на лабораторията към асфалтова база;
   
 • 27.02.2009 г. “Трейс Бургас” ЕООД се преобразува на “Трейс – Бургас” ЕАД; 
   
 • 09.12.2008 г. дружеството се сертифицира по BS OHSAS 18001:2007;
   
 • 05.12.2008 г. фирмата получава Сертификат ISO 14001:2004;
   
 • 22.07.2008 г.” Трейс Бургас” ЕАД е сертифицирана по ISO 9001:2008 – Система за управление на качеството в съответствие с изискванията;
   
 • От 01.01.2008 до 31.12.2008 фирмата е изпълнява обекти на територията на община Бургас, възлизащи на стойност 7 987 588 лв.;
   
 • 12.03.2008 г. – “Трейс - Бургас” ЕООД получава разрешение за строеж на Хале към Асфалтова база с. Черни връх;
   
 • За периода 2003 г. – 2007 г. – фирмата изпълнява обекти на територията на община Бургас;
   
 • 05.07.2007 г. – “Трейс Бургас” ЕООД получава разрешение за строеж на Лаборатория към Асфалтова база, с .Черни връх, община Камено;
   
 • 06.07.2007 г. – Официалното откриване на Асфалтова база, с. Черни връх, община Камено;
   
 • 2006 г. – Стартира изграждането на Асфалтова база, с. Черни връх в община Бургас, която работи с асфалтосмесителя е тип “Бернарди – Марини” с производителност – 40 т/час;
   
 • 30.06.2007 г. – преасфалтирани са улични настилки в размер на 75 000 кв. м;
   
 • 19.12. 2006 г. – “Трейс Бургас” ЕООД извършва: “Извършване на текущ ремонт и поддържане на улични, пътни и тротоарни настилки и знаково стопанство на територията на община Бургас, включващо: района на ТД “Възраждане”,  к-с“Меден рудник”, кв.”Победа”, кв. “Акации”, кв.“Горно Езерово”, м.с. “Върли Бряг”.
   
 • март 2005 г. -  създава се “Трейс Бургас” ЕООД  с персонал от 75 служители;
   
 • ноември 2003 г. – открива се клон на СХ ТРЕЙС ГРУП ХОЛД, който започва да работи по договор за “ТП и ремонт на асфалтови настилки, знаково стопанство и поддръжка на светофарни уредби”.  Във фирмата работят 17 служители.