Фирмата извършва:
 • Рехабилитация, ремонт, поддържане и ново строителство на пътища и улици, предимно на градска инфраструктура.
   
 • Производство на асфалтови смеси с високо качество, отговарящи на съвременните стандарти за устойчивост и качество, като плътен асфалтобетон - тип "А" и тип "Б", асфалтова смес за долен пласт на покритие (биндер), асфалтова смес за основи тип "Ао", пясъчен асфалтобетон.
   
 • Собствена пътностроителна лаборатория в процес на акредитация.
   
 • Полагане на хоризонтална маркировка, съгласно изискванията на Наредба № 2/2001 за сигнализация на пътища с пътна маркировка.
   
 • Реализиране и поддържане на вертикална сигнализация  (светофарни уредби)
 • в гр. Бургас.
   
 • Производство на някои видове пътни знаци за сигнализация на пътищата.